Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et GRATIS tilbud til ungdom. Det er ingen timebestilling. Her kan du komme med alle typer helsespørsmål.

Du kan spørre oss om

  • seksualitet
  • prevensjon
  • kjønnssykdommer
  • spiseproblemer
  • psykiske problemer
  • rusproblemer

eller andre spørsmål som gjelder din fysiske og psykiske helse.

Du finner oss i de tidligere tannlegekontorene i kjelleren på Gran ungdomsskole. Åpningstid er mandag og torsdag fra kl 15 til 17.30. Telefon: 409 09 951.

I tillegg til helsesøster og/eller jordmor, er det lege tilstede på mandagene. I skolens sommerferie har helsestasjon for ungdom åpent mandager kl.14.00 - 15.30.  Ellers stengt i skolens ferier.

Publisert
23.09.2011
Sist endret
16.03.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00