Kulturmidler 2018

Lag og foreninger som har kultur og fritid som hovedmål for sin virksomhet kan søke om ordinært driftstilskudd for 2018.

Søknadsskjema og retningslinjer er sendt registrerte lag og foreninger i både Gran og Lunner kommuner.

Her finner du søknadsskjemaene for allmenn kultur/barn og unge, idrettslag/foreninger og dans/kor/musikk/teater. Skjemaene ligger forøvrig under skjema og søknader - Kommunalt driftstilskudd.

Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til Gran kommune, tlf. 61 33 84 00 eller Lunner kommune, tlf. 61 32 40 00.

Søknad med nødvendige vedlegg sendes postmottak@gran.kommune.no eller Kulturkontoret for Lunner og Gran, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren.

Søknadsfrist er 1. mars 2018.

Publisert
09.02.2018
Sist endret
09.02.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00