SmåTrall under forestillingen "Flekken"
SmåTrall under forestillingen "Flekken"

Nytt tilbud i kulturskolen!

Denne høsten starter vi opp med musikkarusell i kulturskolen. Dette blir et tilbud for de minste, og blir et introkurs til musikken.

Deltagerne i musikkarusell skal bruke sang, lek og dans for å tilegne seg grunnleggende ferdigheter innen musikk. Det blir lek med rytmer, kanskje litt noter, og sangglede og trygghet i formidlingen vil bli vektlagt.

Musikkarusell vil være første steg for dem som søker seg inn i kulturskolen, og er et tilbud hovedsakelig for barn mellom fem og åtte år.

Musikkarusell vil foregå i veslesalen på Granvang tirsdager kl. 18.00-19.00, og vil bli ledet av Audhild Haugestøl Strømnes.

Du må søke om elevplass i kulturskolen for å delta på musikkarusell. Informasjon om hvordan du søker finner du her.

Publisert
06.06.2017
Sist endret
06.06.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Hadeland kulturskole
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
kulturskolen@gran.kommune.no

Besøksadresse:
Granvang
Hovsvegen 2
2750 Gran

Kommunetorget
Tlf. 61 33 84 00
Hadeland kulturskole
Tlf.  61 39 22 70/71

Rektor
Knut André Bjerke
Tlf 613 92271 / 917 32 906
knut.andre.bjerke@gran.
kommune.no
 

Inspektør
Inger Greftegreff Frydenlund
Tlf 61 39 22 70
inger.frydenlund@gran.
kommune.no
 

Den kulturelle skolesekken/spaserstokken
Marta Tuff
Tlf  61 39 22 76 
marta.tuff@gran.kommune.no