Melding om skadd eller påkjørt vilt

Ved påkjørsel av vilt, gjelder følgende rutiner:

  • Er dyret dødt, skal Statens vegvesen varsles på telefon 175

Mesta sørger for opprydding/fjerning av døde dyr.

  • Er dyret skadd og/eller stikker til skogs, ring politiet på telefon 02800.

Politiet varsler lensmannsvakta, som igjen varsler fallviltgruppa. Disse sørger for at viltet blir sporet opp og avlivet om nødvendig. 

Ved eventuelle andre observasjoner av skadd vilt, kan man ta kontakt med politiet eller leder i fallviltgruppa direkte. Medlemmene i fallvilgruppene er som følger; 

Gran kommune
Leder:
Kjell Bakken Tlf.: 416 13 000

Medlemmer:
Rune Taaje, Tlf.: 976 35 375
Tore Grina, Tlf.: 950 35 920
Arild Nordby, Tlf.: 411 00 980
Anders Stensrud, Tlf.: 917 53 051

Gran kommune - Vestsida:
Anders Kværn, Tlf.: 901 01 767

Lunner kommune
Leder:
Even Løken, Tlf.: 975 69 960 

Medlemmer:
Svein Johansen, Tlf.: 941 35 615
Tor Hallum, Tlf.: 915 38 927
Sigurd Løken, Tlf.: 416 13 611 

Jevnaker kommune
Leder:
Bjørn Narve Halvorsen, Tlf:  905 70 376

Medlemmer:
Åsmund Pettersen, Tlf.: 905 79 681
Per Olimb, Tlf.: 481 73 526
Even Bergstrøm, Tlf.: 901 22 687

Er det et husdyr du har kjørt på eller finner skadd, se her.

Publisert
09.12.2011
Sist endret
04.04.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00