Bål, bråtebrenning og brenning av hageavfall

En generell hovedregel for hele landet er at brenning av bål i eller i nærhet av skog og annen utmark er forbudt uten tillatelse fra kommunen i perioden fra 15. april til 15. september.

Men du må gjør deg kjent med om det finnes lokale forskrifter om åpen brenning for det aktuelle området du ønsker å tenne opp bål eller gjøre opp noen form for åpen ild. 

Gran kommune har to lokale forskrifter du må forholde deg til. Forskrift om åpen brenning og forskrift for bruk av åpen ild i Fjordaområdet. Lunner kommune har ingen tilsvarende forskrifter.

Les mer om: 

 

Eventuelle spørsmål og søknader sendes helst ved epost til postmottak@gran.kommune.no.

Du kan også ringe Gran kommune på tlf 61 33 84 00 og be om å få snakke med saksbehandler før spørsmål/evt. søknad sendes.

Publisert
01.02.2017
Sist endret
01.03.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
postmottak@gran.kommune.no 

Besøksadresse:
Nødetatsbygget
Morstadvegen 35
2750 Gran

Inngang på sørsiden av bygget 

Kommunetorget
Tlf: 61 33 84 00

Prisliste