Få SMS-varsling fra kommunen

Nå kan du få beskjed ved kriser, planlagt vedlikehold av vannrør, uventet vannstans og lignende. Du har også mulighet til å kontrollere at vi har riktig kontaktinformasjon om deg.

I noen tilfeller er det kjekt å kunne få direkte beskjed uten å måtte gå veien om tidkrevende postgang. Det skjer ved at vi har et system hvor alle som er folkeregistrert som bosatt i et avgrenset område, og som har registrert mobil- eller fasttelefonnummer, kan kontaktes samtidig. 

Har du mobiltelefon, får du sms, mens fasttelefonabonnenter som ikke har mobil får en automatisert talemelding.

Slike tilfeller kan for eksempel være: 

 • Beskjed om koking av vann
 • Uventet vannstans
 • En krisesituasjon
 • Planlagt vedlikehold av vann- og avløpsrør
 • Stengte kommunale veger

Får jeg varsel? Hvordan sjekker jeg det?
Du har mulighet til å kontrollere og endre din oppføring i datasystemets nettside for administrering av kontaktdata (UMS Contact Data Manager): http://cdm.ums.no

NB! Er du hytteeier eller student, men ikke folkeregistrert og bosatt i Gran kommune, kan du her registrere deg på en adresse du ikke er registrert med i folkeregisteret. 

Hvordan virker det?
I forbindelse med vannavstegninger, lekkasjer, driftsavbrudd etc vil det gå ut en beskjed om hva som har skjedd eller hva som skal skje. Systemet fanger opp alle registrerte telefonnumre på eiendommer i det berørte området.Ved talemeldinger blir du bedt om å taste:

 • 1 - for å bekrefte at du mottok meldingen.
 • 0 - for å få meldingen lest opp på nytt.

Hvordan finner kommunen telefonnummeret mitt?
Adressedatabasen som blir benyttet under varsling er en sammenstilling av informasjon fra Folkeregisteret, nummeropplysning fra alle teleoperatørene og informasjon fra Matrikkelen, landets offisielle eiendomsregister.

Innbyggere under 16 år ligger ikke i adressedatabasen, og mottar derfor heller ikke varsel.

Hemmelig nummer?
Adressedatabasen fanger ikke opp personer med hemmelig nummer. Det betyr at de ikke mottar varsling med dagens system. 

Dersom du har slikt nummer og ønsker varsling, kan du registrere deg i databasen, som blir holdt hemmelig for alle andre. 

Varsles bedrifter også?
Adressedatabasen som blir benyttet for varsling inneholder også adresse og telefonnummer til bedrifter. Det kan være vanskelig å nå de rette personene og bedriften anbefales derfor å endre eller legge til nummer og kontaktpersoner som skal varsles ved enkelt å logge inn på UMS Contact Data Manager; http://cdm.ums.no

Merk at varsel til fasttelefoner skjer via en automatisert telefonoppringing. Telefonnummer med automatisk svarttjeneste eller tastevalg for viderekobling er derfor lite egnet som kontaktnummer for næringsvirksomhet. Dersom din bedrift er registrert med et slikt nummer, bør nummeret endres for å være sikker på at bedriften mottar eventuell varsling. 

Varslingssystemet er ment som en sikkerhet for din bedrift, virksomhet eller institusjon.Hvis vi skal kunne nå dere på en rask og effektiv måte, er vi avhengige av hjelp fra dere. Vi ber dere derfor om at riktig kontaktperson blir registrert på datasystemets nettsider.

Abonnenter med spesielle behov for varsling hvis vannforsyningen faller bort - sårbare abonnenter
Gran kommune tar spesielle hensyn til såkalte sårbare abonnenter ved endringer i vannkvalitet eller vannmengde. 

Det er spesielt lav terskel for å varsle denne gruppen, og gruppen vil bli prioritert med varsling ved driftsforstyrrelser på vannledningsnettet. Virksomheter og personer med særskilt behov for varsling bes om å registrere adressen som sårbar abonnent i UMS sin portal for vedlikehold av kontaktdata.

Tjenesten tilbys til spesielt sårbare abonnenter som:

 • Alders- og sykehjem
 • Frisører
 • Hoteller
 • Lager/medisinsk
 • Næringsmiddelindustri
 • Renseri/vaskeri
 • Restauranter/spisesteder
 • Skole/barnehage
 • Sykehus
 • Tannleger/tannhelse

Dersom du hører hjemme i en av disse gruppene, eller mener du er spesielt sårbar av andre grunner, kan du sette adressen din som sårbar abonnent her på datasystemets nettsider.

Lurer du på noe? 
For eventuelle spørsmål kan du kontakte kommunetorget på telefon 61 33 84 00.

Publisert
06.03.2014
Sist endret
02.11.2016
Publisert av
Gran kommune