Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester

Det finnes to frikortordninger i Norge, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. Fra og med 1. januar 2017 vil begge frikortordningene være automatisert.

Det vil si at fra 1. januar 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Frikortordningene gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen.

I frikort egenandelstak 2 inngår egenandeler for:

 • undersøkelse og behandling hos fysioterapeut med driftstilskudd eller fastlønnet fysioterapeut i kommunen
 • enkelte former for tannbehandling
 • opphold ved rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak
 • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet

Dette frikortet kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 1 990 kroner er nådd. 

I frikort egenandelstak 1 inngår egenandel for:

 • Lege
 • Psykolog
 • Poliklinikk (sykehus)
 • Røntgeninstitutt
 • Pasientreiser
 • Medisiner og utstyr på blå resept.

Fra 2017 er det nytt egenandelstak på 2 205 kroner.Dette frikortet kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 2 205 kroner er nådd. 

Dette er nytt fra 1. januar 2017:

 • Du får frikort egenandelstak 2 uten å søke om det. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd.
 • Egenandelstaket for frikort egenandelstak 2 for 2017 er 1990 kr.
 • Har du betalt for mye, blir beløpet du har krav på automatisk tilbakebetalt.
 • Aldersgrensen for egenandelsfritak er hevet fra 12 til 16 år.
 • Alle pasienter må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut - unntatt barn under 16 år og personer med yrkesskade. Dette ble vedtatt av Stortinget ved behandlingen av statsbudsjettet for 2017.
 • Du kan selv følge med på sine registrerte egenandeler ved å logge inn helsenorge.no.

Mer informasjon finner du på helsenorge.no

Publisert
04.01.2017
Sist endret
04.01.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00