Budsjett og økonomiplan - dokumenter
Budsjett og økonomiplan - dokumenter

Nå kan du si din mening om kommunebudsjettet

Formannskapets flertallsforslag for budsjett- og økonomiplan 2018-2021er nå ute på høring.

Formannskapets flertallsforslag for budsjett- og økonomiplan 2018-2021 er nå ute til ettersyn, slik at alle kan si sin mening om det.

Du finner det også i papirversjon på kommunetorget på Gran rådhus, hovedbiblioteket i Gran og på biblioteket i Brandbu.

Kommunen kan ta imot skriftlige innspill til budsjettet fra  tirsdag 28. november kl 08.00 til tirsdag 12. desember 2017 kl 08.00. 

Eventuelle høringskommentarer kan du sende til postmottak@gran.kommune.no eller til Gran kommune v/ordfører, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren. Høringspinnspillene  må være ordføreren i hende senest kl 08.00 den 12. desember 2017.

Kommunestyret i Gran vedtar budsjettet i møtet 14. desember.

Publisert
27.11.2017
Sist endret
27.11.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00