Utsikt over Randsfjorden fra Bjoneroa
Utsikt over Randsfjorden fra Bjoneroa

Er du opptatt av energi og klima?

Gran kommune skal i samarbeid med Lunner og Jevnaker kommuner utarbeide en felles regional plan for energi og klima.

I den forbindelse inviterer vi til temamøter hvor vi ønsker å få innspill på hvordan hadelandsregionen kan bidra til handling, nødvendig klimareduksjon og tilrettelegge for god regional utvikling.

Vi vil gjerne høre fra deg.

Alle er velkomne til å delta. Det vil bli foredrag, gruppesamtaler og enkel bevertning. Påmelding til kristin.molstad@gran.kommune.no.

Her er oversikt over de ulike temamøtene som gjennomføres utover vinteren/våren:

Workshop I: Arealbruk & Transport
Onsdag 1. februar kl. 18-21, Auditoriet, Hadeland vgs.

Workshop II: Bygg, energi & offentlige anskaffelser
Tirsdag 21.februar kl. 18-21, Jevnaker samfunnshus

Workshop III: Næringsliv & verdiskaping
Onsdag 8.mars kl. 18-21, Hadelandshagen, Storgata 15, Gran

Workshop IV: Jordbruk & Skogbruk
Onsdag 29.mars kl. 18-21, Lunner rådhus

Workshop V: Husholdninger (forbruk, avfall, formidling, adferd)
Onsdag 19.april kl. 18-21, Harestua Arena

For mer informasjon kan du se egen brosjyre.

Publisert
01.02.2017
Sist endret
20.03.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00