Foto: Bo Eide
Foto: Bo Eide

HRA oppfordrer frivillige til å delta på strandryddeuken!

Forsøpling av elver og innsjøer er også et problem på Hadeland og Ringerike. Er du frivillig og registrerer deg på forhånd, kan du levere avfall plukket i strandsonen gratis på Trollmyra i uke 18.

Strandryddedagen er 5. mai 2018. Dagen er en del av strandryddeuken fra 30. april til 6. mai. Dagen og uka er en nasjonal miljødugnad i regi av Hold Norge Rent, der flere tusen frivillige rydder i strandsonen. På Ringerike og Hadeland har vi mange store elver, innsjøer, bekker og øyer.

Alle kan bidra, og vi inviterer familier, venner, kollegaer, nabolag, idrettslag, velforeninger, dykkerklubber, bedrifter, barnehager, skoler, speidere, miljøorganisasjoner, friluftslivet, fiskere m.fl. til å delta.

HRA Trollmyra tar imot avfallet fra strandsonen
Under strandryddeuken fra 30. april til 5. mai tar HRA på Trollmyra imot avfallet som er samlet inn langs strandsonene gratis. 

Du som skal levere avfallet, må gjøre følgende:

1) Opprett en ryddeaksjon på Ryddeportalen:  http://holdnorgerent.no/ryddeportalen/
2) Du får nå en aksjonskode.
3) Ut og plukke «søppel»! For at du skal kunne levere gratis, må avfallet være herreløst marint avfall, altså plukket i vannkanten langs innsjøer, øyer eller vassdrag. Avfall som for eksempel er samlet inn hjemme, langs veger eller i byrom regnes ikke som en del av strandryddeuka.
4) Gå inn på ryddeportalen og registrer aksjonen som avsluttet. 
5) Kjør til Trollmyra og oppgi aksjonskode på vektkontoret. Gratislevering skjer i strandryddeuka, uke 18.

Her finner du åpningstidene for HRA Trollmyra:http://www.hra.no/index.php/apningstider)

Slik blir du med på Strandryddedagen

Finn ut hvor du vil rydde
• Opprett ryddeaksjon eller meld deg på en som allerede er opprettet i Ryddeportalen.   http://holdnorgerent.no/ryddeportalen 
• Engasjer familie, venner, naboer og/eller kollegaer til å bli med


I fjor ble det i Norge registrert 2 845 ryddeaksjoner og 48 702 ryddere, som tilsammen leverte inn 1 374 tonn marint søppel og ryddet 2 207 kilometer.

Mer informasjon

For å sikre en trygg og god opplevelse, har Hold Norge Rent utviklet denne sikkerhetsveilederen:

https://holdnorgerent.no/wp-content/uploads/2017/04/Sikkerhetsveileder.pdf 

Hold Norge Rents ryddeveileder

https://holdnorgerent.no/wp-content/uploads/2017/04/Hold-Norge-Rents-ryddeveileder.pdf 

Foto: Bo Eide

Publisert
23.04.2018
Sist endret
16.05.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00