Ikke tenn på!

Det er ikke lenger åpent for halmbrenning, brenning av rydningskvist fra åkerkanter og beiter ifb med våronna i landbruket.

Vi ber folk være meget forsiktig med all form for brenning og bruk av ild. Det begynner å bli svært tørt flere steder og skogbrannindeksen er på god tur oppover.

Brannvesenet ønsker å opplyse om at det i tidsrommet 15. april til 15. september er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.
Med skog og annen utmark menes alle områder som ikke er innmark. Eksempel på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark og lignende områder.

Dette generelle kravet til aktsomhet gjelder alle fysiske personer som oppholder seg i kommunene Lunner og Gran og landet forøvrig.

Unntaket fra det generelle bålforbudet er Fjorda-området i Gran kommune. Det vil si at du slipper å innhente tillatelse fra kommunen fordi det er vedtatt en egen lokal forskrift som åpner for bålbrenning på godkjente bålplasser i dette området. Men du må altid vurdere spredningsfare og opptre varsomt ved bruk av ild.

Publisert
16.05.2018
Sist endret
16.05.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00