Kontraktspart av kommunen er konkurs

Hadelandskommunene, Jevnaker, Gran og Lunner, har siden 2014 engasjert Norsk Enøk og Energi AS («NEE») i forbindelse med utvikling og gjennomføring av energisparetiltak og forbedring av kommunens bygningstekniske installasjoner.'

Den 13. april 2018 ble det åpnet konkurs i NEE etter at selskapet innleverte oppbudsbegjæring til Drammen tingrett. Det er på det nåværende tidspunkt ikke avklart hvorvidt konkursboet vil tre inn i kontraktene med Hadelandskommunene.

Hadelandskommunene ser lyst på mulighetene for å få ferdigstilt prosjektene innenfor en forsvarlig fremdriftsmessig og økonomisk ramme.

Etter Hadelandskommunene sin kjennskap er det omkring 15 andre kommuner/Fylkeskommuner som blir berørt av konkursen i tilsvarende prosjekter som Hadelandskommunene.

For nærmere opplysninger i saken ta kontakt med gjeldende kommune.

Publisert
02.05.2018
Sist endret
16.05.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00