Mammografibussen til Gran 27.02 - 20.04

Mammografibussen kommer til Gran kommune 27.februar -20.april 2017

Alle kvinner i Gran kommune født 1947-1967 inviteres til mammografiundersøkelse. Bussen  vil stå utenfor rådhuset på Jaren fra 27.2-20.4.   Alle får invitasjon med timeavtale. Invitasjonene sendes ut fortløpende. Det er ingen anledning til å stikke innom uten avtale.

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge, og utgjør i dag om lag 22 prosent av alle krefttilfeller hos kvinner. I 2015 fikk 3415 kvinner diagnosen. Mammografiprogrammet oppdager om lag 1100 nye brystkrefttilfeller per år, de fleste i et tidlig stadium.

Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50-69 år om mammografi annethvert år. Tilbudet gis i tråd med internasjonale anbefalinger. Regelmessig mammografi er i dag den viktigste metoden for å oppdage svulster i tidlig stadium. Tidlig oppdagelse gir ofte bedre overlevelse, og øker sjansene for mer skånsom behandling.

Målsettingen for programmet er å redusere dødligheten av brystkreft  blant kvinnene som inviteres. For 2 år siden  møtte 78% av kvinnene fra Gran kommune opp.

Vi  oppfordrer og håper  at flest mulig  benytter seg av dette gode  tilbudet.

Publisert
13.02.2017
Sist endret
20.03.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00