Vannmåleravlesning - frist 15. januar

Nå er det tid for å lese av vannmåleren din. Du kan sende inn via mobil eller på en egen nettside.

Kommunen trenger en avlesning av vannmåleren din for å avregne rett vann- og avløpsgebyr.

Vi ber deg om at du leser av vannmåleren og rapporterer målerstanden innen 15. januar.

Send inn via SMS:
Du kan rapportere målerstanden din via sms. Når du har mottatt sms skal denne besvares med målerstand, men det er viktig at du ikke tar med de røde tallene eller tallene bak komma. Etter kort tid vil du motta en kvittering per sms hvor du får oppgitt ditt forbruk.

Eksempel: «00000» sendes til samme nummer som du har fått melding fra.

Om du mottar en SMS som er sendt til feil nummer, vil det ikke være mulig å svare på denne. Vi ber deg derfor sjekke opplysningene dine i de offentlige registrene, eller ta kontakt med Kristin Tidemann ved økonomiavdelingen eller e-post: kristin.tidemann@gran.kommune.no

Send inn på nettside
Gå til Leseav.no Fyll inn 6-tegns kode (oppgitt på avlesningskort) og den avleste målerstanden. Trykk OK. Du får en kvitteringside som kan skrives ut.

Send inn via svarslipp
Dersom du ikke ønsker å rapportere målerstanden din via sms eller på web, kan du klippe av svarslipp på mottatt avlesningskort.

Målerstanden fylles ut og svarslippen sendes til Gran kommune. NB: slippen er ikke frankert. 

Frist for innlevering er 15. januar 2017.

Neste avlesning
Ønsker du SMS-varsling ved neste avlesning kan du oppgi ditt mobilnummer samtidig som du leser av måleren på www.leseav.no, eller oppgi telefonnummer på svarslippen.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med kommunetorget på 61 33 84 00 eller kommunetorget@gran.kommune.no

Publisert
13.12.2016
Sist endret
19.01.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00