Valget er gjort

Gran kommune har avgitt sine stemmer. 13. september godkjente valgstyret protokollen for Stortingsvalget 2017.

Med en dobling av antall avgitte forhåndsstemmer, en halvering av antall kretser, og innføring av elektronisk manntall i valglokalene, har valget i Gran blitt gjennomført på en vellykket måte.

Valgdeltakelsen var på 77,3 %.

Det ble avgitt 7976 stemmer, hvorav 2902 var forhåndsstemmer.

Flere tall og resultater finner du på nettsiden Valgresultat.no.

Publisert
13.09.2017
Sist endret
12.11.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00