Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gran KFU og økonomisk støtte

Gran KFU

Gran kommunale foreldreutvalg (Gran KFU) er et utvalg som består av en foreldrerepresentant fra hver av barne- og ungdomsskolene i Gran kommune. Utvalget representerer med dette alle foresatte til elevene i kommunen.

Gran KFU skal ta opp saker som er av felles interesse for skolene i kommunen, koordinere skolenes behov og ønsker, utveksle erfaringer og være synlige, aktive og konstruktive medspillere for en best mulig skole i Gran.

FAU er organet som fremmer saker for den enkelte skole.

Vedtekter for Gran kommunale foreldreutvalg (Gran KFU)

Økonomisk støtte

Alle klasser ved skolene i Gran kommune kan søke om midler til foreldrenettverksarbeid. Søknadssummen kan være på mellom kr 1000-4000.

Søknader som blir prioritert, er der prosjektet favner vidt, dvs at flere klasser eller klassetrinn har et opplegg sammen. Dette kan for eksempel være å invitere en foredragsholder til å snakke om et temaer som mobbing, digitale medier eller samarbeid. Sosiale kvelder for elever og foreldre er også aktuelt.

 

Søknaden må inneholde en enkel beskrivelse av prosjektet, søkesum og kontonummer.

 

Søknaden sendes til e-post: inger.reidun.fleischer@gran.kommune.no

Hilde Laderud
Enhetsleder Skole
hilde.laderud@gran.kommune.no
Tlf: 61 33 84 70

Kommunetorget
kommunetorget@gran.kommune.no
Tlf: 61 33 84 00