Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 15
31
6
29
Arbeidsmiljøutvalget
Eldrerådet 29
12
26
28
3
24
29
26
Formannskapet 1
15
26
3
31
19
27
6
27
25
1
22
29
Gran ungdomsråd 25
7
27
29
4
26
Gruppeledermøtet 1
15
3
6
1
Klagenemnd i eiendomsskattesaker 16
Klagenemnda 9
17
Kommunestyret 25
15
5
26
24
14
19
30
18
19
18
15
13
Kontrollutvalget 19
16
20
15
7
1
19
30
Planutvalget 10
31
15
14
2
30
25
16
5
26
31
28
Råd for funksjonshemmede 29
12
26
28
3
24
29
26
Sakkyndig nemnd eiendomsskatt 8
Valgnemnda
Valgstyret