Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Veterinærvakt og vakttelefoner

Veterinærvakt

Veterinærvakta for Hadeland dekker Gran, Lunner og Jevnaker.

Vakta på hverdager er fra kl 16:00 til 08:00 neste morgen, helgevakt starter fredag kl 16:00 og varer til mandag kl 08:00. Julaften og nyttårsaften regnes som helg hele dagen.

Veterinærvakt juli

1 Søndag Per Christian Bjerke (tlf. 91 38 87 09)
2 Mandag Linn Beathe Reiestad (tlf. 91 38 87 09)
3 Tirsdag Per Christian Bjerke (tlf. 91 38 87 09)
4 Onsdag Per Christian Bjerke (tlf. 91 38 87 09)
5 Torsdag Randi Johannessen (tlf. 91 38 87 09)
6 Fredag Per Christian Bjerke (tlf. 91 38 87 09)
7 Lørdag Per Christian Bjerke (tlf. 91 38 87 09)
8 Søndag Per Christian Bjerke (tlf. 91 38 87 09)
9 Mandag Randi Johannessen (tlf. 91 38 87 09)
10 Tirsdag Per Christian Bjerke (tlf. 91 38 87 09)
11 Onsdag Randi Johannessen (tlf. 91 38 87 09)
12 Torsdag Per Christian Bjerke (tlf. 91 38 87 09)
13 Fredag Randi Johannessen (tlf. 91 38 87 09)
14 Lørdag Randi Johannessen (tlf. 91 38 87 09)
15 Søndag Randi Johannessen (tlf. 91 38 87 09)
16 Mandag Per Christian Bjerke (tlf. 91 38 87 09)
17 Tirsdag Per Christian Bjerke (tlf. 91 38 87 09)
18 Onsdag Linn Beathe Reiestad (tlf. 91 38 87 09)
19 Torsdag Per Christian Bjerke (tlf. 91 38 87 09)
20 Fredag Linn Beathe Reiestad (tlf. 91 38 87 09)
21 Lørdag Linn Beathe Reiestad (tlf. 91 38 87 09)
22 Søndag Linn Beathe Reiestad (tlf. 91 38 87 09)
23 Mandag Mari Røken (tlf. 91 38 87 09)
24 Tirsdag Per Christian Bjerke (tlf. 91 38 87 09)
25 Onsdag Linn Beathe Reiestad (tlf. 91 38 87 09)
26 Torsdag Mari Røken (tlf. 91 38 87 09)
27 Fredag Per Christian Bjerke (tlf. 91 38 87 09)
28 Lørdag Per Christian Bjerke (tlf. 91 38 87 09)
29 Søndag Per Christian Bjerke (tlf. 91 38 87 09)
30 Mandag Mari Røken (tlf. 91 38 87 09)
31 Tirsdag Per Christian Bjerke (tlf. 91 38 87 09)

Veterinærvakt august

1 Onsdag Linn Beathe Reiestad (tlf. 91 38 87 09)
2 Torsdag Mari Røken (tlf. 91 38 87 09)
3 Fredag Linn Beathe Reiestad (tlf. 91 38 87 09)
4 Lørdag Linn Beathe Reiestad (tlf. 91 38 87 09)
5 Søndag Linn Beathe Reiestad (tlf. 91 38 87 09)
6 Mandag Mari Røken (tlf. 91 38 87 09)
7 Tirsdag Per Christian Bjerke (tlf. 91 38 87 09)
8 Onsdag Linn Beathe Reiestad (tlf. 91 38 87 09)
9 Torsdag Per Christian Bjerke (tlf. 91 38 87 09)
10 Fredag Mari Røken (tlf. 91 38 87 09)
11 Lørdag Mari Røken (tlf. 91 38 87 09)
12 Søndag Mari Røken (tlf. 91 38 87 09)
13 Mandag Per Christian Bjerke (tlf. 91 38 87 09)
14 Tirsdag Linn Beathe Reiestad (tlf. 91 38 87 09)
15 Onsdag Linn Beathe Reiestad (tlf. 91 38 87 09)
16 Torsdag Mari Røken (tlf. 91 38 87 09)
17 Fredag Per Christian Bjerke (tlf. 91 38 87 09)
18 Lørdag Per Christian Bjerke (tlf. 91 38 87 09)
19 Søndag Per Christian Bjerke (tlf. 91 38 87 09)
20 Mandag Mari Røken (tlf. 91 38 87 09)
21 Tirsdag Per Christian Bjerke (tlf. 91 38 87 09)
22 Onsdag Linn Beathe Reiestad (tlf. 91 38 87 09)
23 Torsdag Per Christian Bjerke (tlf. 91 38 87 09)
24 Fredag Mari Røken (tlf. 91 38 87 09)
25 Lørdag Mari Røken (tlf. 91 38 87 09)
26 Søndag Mari Røken (tlf. 91 38 87 09)
27 Mandag Randi Johannessen (tlf. 91 38 87 09)
28 Tirsdag Mari Røken (tlf. 91 38 87 09)
29 Onsdag Linn Beathe Reiestad (tlf. 91 38 87 09)
30 Torsdag Mari Røken (tlf. 91 38 87 09)
31 Fredag Randi Johannessen (tlf. 91 38 87 09)

Melding om skadd eller påkjørt vilt

Ved påkjørsel av vilt, gjelder følgende rutiner:

  • Er dyret dødt, skal Statens vegvesen varsles på telefon 175. Mesta sørger for opprydding/fjerning av døde dyr.
  • Er dyret skadd og/eller stikker til skogs, ring politiet på telefon 02800. Politiet varsler lensmannsvakta, som igjen varsler fallviltgruppa. Disse sørger for at viltet blir sporet opp og avlivet om nødvendig. 

Ved eventuelle andre observasjoner av skadd vilt, kan man ta kontakt med politiet eller leder i fallviltgruppa direkte. Medlemmene i fallvilgruppene er: 

Gran kommune 
Leder: 
Kjell Bakken Tlf.: 416 13 000 

Medlemmer: 
Rune Taaje, Tlf.: 976 35 375 
Tore Grina, Tlf.: 950 35 920 
Arild Nordby, Tlf.: 411 00 980 
Anders Stensrud, Tlf.: 917 53 051 

Gran kommune - Vestsida
Anders Kværn, Tlf.: 901 01 767

Lunner kommune 
Leder: 
Even Løken, Tlf.: 975 69 960 

Medlemmer: 
Svein Johansen, Tlf.: 941 35 615
Tor Hallum, Tlf.: 915 38 927
Sigurd Løken, Tlf.: 416 13 611 

Jevnaker kommune 
Leder: 
Bjørn Narve Halvorsen, Tlf:  905 70 376

Medlemmer: 
Åsmund Pettersen, Tlf.: 905 79 681
Per Olimb, Tlf.: 481 73 526
Even Bergstrøm, Tlf.: 901 22 687

Melding om skadd eller påkjørt husdyr

Er du uheldig og kjører på et beitedyr, gjelder følgende: 

  • Er dyret er dødt, ring 175 til Statens vegvesen. De har ansvar for opprydding eller fjerning av døde dyr som ligger på veiskulder/like ved vei. De varsler også dyreeier eller dyrevakta.
  • Er dyret skadd eller stikker til skogs, ring politiet på telefon 02800. Lokal lensmannsvakt varsles fra politistasjonen. Lensmannsvakta sørger, om nødvendig, for avliving av dyret. Lensmannen varsler dyreeier eller dyrevakta. Mesta besørger opprydding eller fjerning av avlivet dyr.

Rovviltskader på husdyr og funn av kadaver

Dersom du får en akutt skadesituasjon og vil søke om skadefelling, kan du ringe Fylkesmannen sin rovvilttelefon 97 73 72 23 på kveldstid og i helger.

Her er praktiske tips hvis du finner kadaver:

• La kadaveret ligge urørt og dekk det til mot åtseletere. 
• Noter kartreferanse og ta foto.
• Merk stedet. 
• Kontakt SNO sine rovviltkontakter på Hadeland 

- Jon Petter Bergsrud, 2750 Gran, tlf. 958 93 701
- Leif Westrum, 2879 Odnes, tlf. 478 11 877

• Undersøk andre skader i området.

Mistanke om dyremishandling

Ved mistanke om dyremishandling, ta kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Dersom du ønsker det, vil henvendelsen din bli anonymisert. Du kan også melde inn bekymring direkte på nett til Mattilsynet.

Gro Vestues

Spesialkonsulent jord

gro.vestues@gran.kommune.no

Tlf: 61 33 84 38