Alle som ringer inn til kommunen via telefonnummer 61 33 84 00, vil få informasjon om sommerens åpningstider på sentralbordet. 

God sommer!