Til slutt ble det delt første plass i Innlandet på nettopp disse to klassene fra Gran kommune.

Leste over 6000 sider hver i snitt

Lesekonkurransen varte i perioden 13. september–10. desember 2021. I denne perioden leste både Moen-elevene og Sanne-elevene over 6000 sider hver i gjennomsnitt. Ifølge butikksjef hos Norli Gran, Simone Stadum, var dette over 1300 sider mer i snitt enn neste klasse i Innlandet. 

Siden de to klassene fra Gran endte nesten likt i konkurransen, havnet begge på delt førsteplass. 

Lesekonkurranse høsten 2021

4. trinn på Sanne skole og 5. trinn på Moen skole endte på delt førsteplass i Innlandet, i Norlis lesekonkurranse høsten 2021.Kred.: Liv Kari Melbostad/Gran kommune© Gran kommuneFoto: Liv Kari Melbostad / Sanne skole

Ble feiret med boller og saft

Formiddagen 24. mars klokka ble elevene fra Moen og Sanne invitert til premieutdeling på Norli i Gran. Her gratulerte butikksjef Simone elevene med seieren med tale og pokal, før hun bød elevene på boller og saft. 

Ordfører Randi Eek Thorsen var også til stede for å gratulere de leseglade elevene.

– Jeg er skikkelig stolt av dere og alt dere har greid å lese i denne perioden. Når man blir en god leser, blir man gjerne god i andre fag også, fortalte ordføreren. 

Videre spanderte hun is på vinnerne, som de fikk servert senere på dagen.

Lesekonkurranse høsten 2021

4. trinn på Sanne skole og 5. trinn på Moen skole endte på delt førsteplass i Innlandet, i Norlis lesekonkurranse høsten 2021.Kred.: Liv Kari Melbostad/Gran kommune© Gran kommuneFoto: Liv Kari Melbostad / Sanne skole

Fortsatte feiringen med pizza og lek

Fjerdeklasse-elevene fra Sanne skole hadde startet feiringen allerede før de møtte opp på Norli. De hadde nemlig fått en time med lek og moro i svømmebassenget på Gran ungdomsskole torsdag morgen.

Etter Norli-besøket samlet begge klassene seg på restauranten Mamma Mia for å spise pizza. Her var de respektive klassekassene som spanderte. Videre gikk turen til idrettsparken hvor det elevene fikk spise is og leke for å bli bedre kjent.

Moen-elevene avsluttet sin feiring med elevkveld på skolen.

– Dette ble en helt super dag for elevene i de to klassene, slår Liv Kari Melbostad fast. Hun er lærer for fjerde trinn på Sanne og var med klassen på feiringen.