Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

BPA er en alternativ måte å organisere personlig assistanse på. Det innebærer at den som mottar tjenesten selv er arbeidsleder, og kan disponere de timene vedkommende er tildelt.

Hvem kan få personlig assistanse organisert som BPA?

 • Personer under 67 år som blir vurdert til å ha behov for personlig assistanse mer enn 32 timer pr uke, har krav på å få denne bistanden organisert som BPA dersom de ønsker det.
 • Har du behov for mindre bistand, kan BPA være aktuelt dersom du selv ønsker det og kommunen finner det hensiktsmessig.
 • Timene tildeles på samme grunnlag som personlig assistanse som ytes av kommunens ordinære tjenester. Se beskrivelse av hjemmesykepleiehjemmehjelp og fritidskontakt/støttekontakt.

Krav til søker

 • Du må være villig til å tilrettelegge for hjelp i hjemmet.
 • Du må være villig til å søke om nødvendige hjelpemidler slik at assistenten kan utføre arbeidet på en forsvarlig måte.
 • Du må, som arbeidsleder, gjennomføre nødvendig opplæring av assistenten,  og er ansvarlig for at assistentene som er ansatt i ordningen har et tilfredsstillende arbeidsmiljø.

Hva koster det?

 • Husholdningens samlede inntekt avgjør hvor mye du skal betale.
 • Egenandel er den samme om du velger privat eller kommunal leverandør.
 • Du betaler per time, men aldri mer enn maksimumsbeløpet for din inntekt.

Prisliste for helse- og omsorgstjenester 2018

Slik søker du

 • I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov
 • Vi vurderer søknaden din og finner det tilbudet som passer best for deg.

 Søknad på helse- og omsorgstjenester

Behandling av søknad

 • Kommunen skal behandle saken så snart som mulig.
 • Hvis saken ikke blir behandlet innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at saken vil bli behandlet.
 • Kommunen må innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken.
  • Det kan være behov for å innhente informasjon fra lege eller andre samarbeidspartnere.
  • Dersom du ikke allerede har samtykket til dette i søknaden, vil vi innhente ditt samtykke.
 • Dersom det er behov for et hjemmebesøk eller møte med deg blir du kontaktet.
 • Det blir gjort en individuell vurdering av bistandsbehovet ditt. 
 • Når søknaden er ferdig behandlet får du tilsendt et vedtak.

Klage

 • Hvis du er uenig med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på  4 uker fra du mottok det.
 • Forklar hva du er uenig i og hvorfor du mener vedtaket bør endres.
 • Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.
 • Klagen må være skriftlig, og signert av den som klager.
 • Kommunen gjør en ny vurdering av saken. Hvis kommunen gjør om på avgjørelsen får du tilsendt et nytt vedtak
 • Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Gunn Kristin Reinli
Enhetsleder tilrettelagte tjenester
gunn.kristin.reinli@gran.kommune.no
Tlf. 916 61 345

Kommunetorget
kommunetorget@gran.kommune.no
Tlf. 61 33 84 00

Tildelingsenheten
tildelingsenheten@gran.kommune.no