På grunn av for stor belastning i vannforsyningen er det innført vanningsforbud i hele Gran kommune. 

Dette gjelder de abonnenter som er tilknyttet kommunens vannett. 

Forbudet gjelder fram til det gis informasjon om opphevelse.