Bakgrunnen for dette er at regn og lavere temperaturer har ført til at skogbrannfaren er redusert i distriktet vårt.
Vi vil takke for alle som har vist forståelse og rettet seg etter tiltakene vi innførte.

VÆR FORTSATT AKTSOM
Brannvesenet minner samtidig om det generelle bålforbudet som varer fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det ikke tillatt å gjøre opp ild (dette gjelder også bål og engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark i Norge uten tillatelse fra kommunen.

Vi anser det ikke som forsvarlig med bålbrenning på på Fjordaområdet, før det kommer nedbør av betydning.