Gran kommune skal utforme en frivillighetspolitikk, og kommunestyret har oppnevnt en politisk styringsgruppe og en administrativ arbeidsgruppe til gjennomføre arbeidet med å utforme denne politikken. 
I den forbindelse skal frivilligheten i Gran kartlegges. Nå håper vi at flest mulig deltar i kartleggingen, slik at vi får et godt og riktig bilde av all den frivillige aktiviteten i bygda.

Brev til lag og foreninger

Kartleggingsskjema PDF document ODT document