Sted og tid: Gran rådhus onsdag 20. februar 2019 klokka 18.00 - 20.00.

Bakgrunn

Dialogen mellom kommunen og innbyggerne er i stadig endring. Alle innbyggere skal etter hvert ha et digitalt førstevalg. Det betyr at du kan bruke mange av kommunens tjenester «hele døgnet» på nett.

Vi i kommunen skal legge til rette for at alle innbyggere – uansett -  har samme mulighet til å komme i kontakt med oss.

Slik har vi tenkt oss denne kvelden

10 -15 innbyggere samles rundt et bord i kommunestyresalen. En møteleder setter i gang samtalen om hvordan du som innbygger opplever dialogen med kommunen. Vi håper å få ulike synspunkter, innspill og ideer vi kan ta med oss videre.

Et utvalg ansatte er til stede, uten talerett, for å lytte og notere det du og de andre sier.

Vi serverer kaffe og kaker.

Hvem er du?

Vi ønsker å samle mennesker i ulike aldre og livssituasjoner. Du som innbygger har gjerne flere roller i møte med kommunen.  Det kan være foresatt, husbygger, næringsdrivende, kulturinteressert og så videre.  Om du er kvinne eller mann, innfødt, innflyttet eller innvandrer, om du har hytte i Gran eller driver næringsvirksomhet her:

Vi leter etter deg som har konstruktive innspill og vil være med å forme framtidas innbyggerdialog.

Slik melder du deg på

Ring kommunetorget på telefon 61 33 84 00 eller send en e-post til kommunetorget@gran.kommune.no   Oppgi navn, alder, e-postadresse og telefonnummer. Skriv litt om deg selv som viser i hvilke situasjoner du møter kommunen.

Påmeldingsfrist: 15. januar 2019.

Hva skjer videre?

Alle som har meldt seg på vil få et endelig svar innen 20. januar 2019. Vi kan ikke garantere at alle får delta. Kanskje må vi bruke flere metoder for å få ei gruppe som representerer et gjennomsnitt av befolkningen.

Har du spørsmål, send en e-post til kommunetorget@gran.kommune.no