Planområdet ligger like nord for Brandbu sentrum. Skolebygget som ligger på eiendommen i dag, er planlagt at skal rives. 
Her kan du lese forslaget.

 

Mer informasjon

Vil du lese mer, kan du finne informasjon om oppstart av arbeidet på vår side "Kunngjøring og høring".

Slik sender du innspill