Boka "Destination Art" kan fungere som en reiseguide for kunstinteresserte, med bilde, beskrivelse og koordinatorer til hvert kunstverk i boka. Til sammen er det valgt ut ni kunstverk i Norge. The Gran Boathouse, av den britiske kunstneren Rachel Whiteread, er altså ett av disse.

Kunstverket The Gran Boathouse er laget av Rachel Whiteread og ligger i Røykenvik.

Båthus i betong

På avstand kan The Gran Boathouse se ut som et hvilket som helst båthus. Går du nærmere, vil du oppdage at det er et massivt kunstverk i betong. Verket er en avstøpning av tomrommet i et gammelt båthus.

Kunstverket ble gitt som en gave til Gran kommune i 2010, fra Sparebankstiftelsen DNB gjennom prosjektet Skulpturstopp