Mammografibussen kommer til å stå utenfor Gran rådhus på Jaren fra og med 25. februar til og med 11. april 2019.

Alle aktuelle får invitasjon

Alle kvinner i Gran kommune i alderen 50-69 år inviteres til mammografiundersøkelse og får tilbud om timeavtale. Invitasjonene sendes ut fortløpende og alle som har digital postkasse, vil få invitasjonen digitalt.

Det er ingen anledning til å stikke innom uten avtale.

Til sammen i Gran vil 1844 kvinner få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen. Dersom det er behov for flere undersøkelser, vil kvinnene bli innkalt til brystdiagnostisk senter på Sykehuset Innlandet i Lillehammer.

Informasjon om brystkreft

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge, og utgjør i dag om lag 22 prosent av alle krefttilfeller hos kvinner. I 2011 fikk 3094 kvinner diagnosen. Mammografiprogrammet oppdager om lag 1000 nye brystkrefttilfeller per år, de fleste i et tidlig stadium.

Regelmessig mammografi kan redde liv

Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50-69 år om mammografi annethvert år. Tilbudet gis i tråd med internasjonale anbefalinger. Regelmessig mammografi er i dag den viktigste metoden for å oppdage svulster i tidlig stadium. Tidlig oppdagelse gir ofte bedre overlevelse, og øker sjansene for mer skånsom behandling.

Bussen kommer til Gran for fjerde gang

Det er i år fjerde gang vi får mammografibussen hit til kommunen. For 2 år siden  møtte 79% av kvinnene som ble innkalt  opp. Det var en stor økning fra tidligere år hvor kvinnene har måttet reise til Lillehammer.

Vi  oppfordrer og håper  at flest mulig  benytter seg av dette gode  tilbudet.