Dette er et prosjekt som er knyttet til reformen «Leve hele livet» og utvikling av Norge som matnasjon. Ideen om matgledekorps ble lansert av landbruks- og matminister Bård Hoksrud under inspirasjonsdagen om mat for eldre i Hamar 20. november 2018.

– Dette er et viktig tiltak som skal bidra til å få enda mer fart på vår satsing på god mat, matglede og gode måltidsopplevelser for eldre, sa ministeren under lanseringen.

Pilotprosjekt i Hedmark og Oppland

Pilotprosjektet i Hedmark og Oppland driftes av Fylkesmannen i Innlandet. Matgledekorpset skal besøke 20 institusjoner i løpet av 2019. Gran kommune meldte interesse for prosjektet, og Skjervum helse og omsorgssenter er nå valgt ut som én av disse 20 institusjonene.

Kokker i korpset

Matgledekorpset består av fem personer med bred mat- og servicefaglig kompetanse:
- Kokk Charlotte Mohn Gaustad
- Kokk Hai Hang
- Kokk og opplevelsesarrangør Hans Brimi
- Hotelldirektør Mona Smestad
- Ernæringsfysiolog Marit Toverud

– Vi ønsker å skape god måltidskultur

– Vi gleder oss til å begynne å jobbe med dette. Vi i Gran er opptatt av mat og ernæring og ønsker å skape en god måltidskultur ved våre sykehjem, sier Ylva Österström, tjenesteleder for avdeling 2 på Skjervum.

Her kan du lese mer om prosjektet: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fa-besok-av-matgledekorpset/id2619576/