Dersom du har mottatt fakturaen via e-faktura eller avtalegiro, skal du ikke betale denne på nytt når du mottar den i posten.

Vi sender deg kopi av fakturaen for å informere deg om at du kan klage på eiendomsskattetaksten og når klagefristen er, i tillegg er også skattetakst, bunnfradrag og skattesats (enhetspris på 1 promille) oppgitt.

Hvem vil få kopi av fakturaen i posten?

Alle som betaler kommunale avgifter via

  • e-faktura
  • avtalegiro
  • avtalegiro med e-fakturavarsling

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss på telefon 61 33 84 00.