Valgdirektoratet gir informasjon om krav til utforming av listene. Her kan du lese mer om dette.

Du kan også kontakte valgadministrasjonen i Gran kommune for å få veiledning.