I denne perioden kan du oppleve at vannet kan være misfarget. Da anbefaler vi å tappe kaldt vann fra første tappested (nærmeste kran) etter hovedkrana og la vannet renne til det er klart.

Er du usikker på hvor første tappested etter hovedkrana er? Da kan du tappe kaldt vann fra en av kranene i boligen din og la vannet renne til det er klart.