Prisen ble delt ut under årsmøtet og fagdagene til Landsgruppa av helsesykepleiere avdeling Oppland, på Lillehammer. 

Det var under middagen torsdag kveld Jorun fikk utmerkelsen. Det ble en gledelig overraskelse.

– Det skjer ikke så ofte, men da ble jeg stum, ler hun.

– Jeg har en virkelig fin gjeng å lede, vi har et unikt arbeidsfellesskap. Det er mine kolleger som har foreslått meg som kandidat til årets helsesykepleier. Jeg må rette en stor takk til dem, fortsetter hun.

– Den fineste jobben i verden

Det er snart 25 år siden Jorun startet i jobben som helsesøster. Nå er helsesøster-navnet byttet ut med helsesykepleier.

– Jeg er så heldig som har den fineste jobben i verden, slår hun fast.

Brenner for arbeidet

Jorun har vært leder i snart 20 år. Ved siden av å ha lederansvar, er det viktig for henne å være ute i «felten». Hun arbeider derfor i skolehelsetjenesten på Jaren skole én dag i uka. 

Bilde av Jorun Haukeli, med diplom for årets helsesykepleier i Oppland 2018.– Å kunne kombinere lederarbeidet med en utøvende stilling betyr mye for meg. Det er en stor glede å kunne jobbe med barn og foreldre, å kunne gjøre en forskjell for andre, forteller Jorun.

Hun brenner for helsesykepleier-funksjonen, for å være med å utvikle tjenesten og for å jobbe forebyggende og helsefremmende. 

I dag består Helsestasjon og skolehelsetjenesten i Gran kommune av 14 ansatte. I tillegg jobber de tett opp mot kommunepsykologen, som har flere faste møtepunkter med de ansatte på helsestasjonen.