Før arbeidet startet, i uke 9, sendte vi ut varsel på sms til innbyggere som bor i nærheten av anleggsområdet. Mohagen sør er plassert mellom vestsiden av Mohagavegen og østsiden av riksveg 4, på Jaren.