Sommer-SFO er et tilbud vi gir i starten og slutten av skolenes sommerferie. Årets sommer-SFO vil være på Trintom, uansett hvilken skole barnet ditt går på til vanlig.

Tilbudet gjelder uke 26 og 32.  Åpningstiden er fra klokka 7.00 til klokka 16.30.

Mye av aktivitetene på sommer-SFO foregår ute, både på Trintom skoles området og på turer.

Slik melder du på barnet ditt

Søk om plass innen fredag 3. mai. 

Fyll inn påmeldingsskjema. PDF document ODT document Du kan:

  • sende skjemaet i posten til Trintom skole, Søndre Ålsvegen 2, 2750 Gran
  • levere det direkte til skolen
  • sende skjemaet på e-post til Anne-Lill Løbben

Hva koster tilbudet?

Prisen for sommer-SFO er 339 kroner for opphold per dag. I tillegg koster det 72 kroner for kost per dag. Vi gir ingen søskenmoderasjon. 

Vi gir kun tilbud om hele dager.