Listene som er levert inn fra de politiske partiene, finner du her.

Du har mulighet til å klage på valgstyrets vedtak.

Klagefristen er forlenget til 3. juni 2019. Eventuelle klager sendes til Valgstyret via e-post: postmottak@gran.kommune.no .