Smerud ble valgt av kommunestyret og overtar rollen som varaordfører etter Kent H. Arntzen, som har flyttet fra kommunen.

Smerud var i utgangspunktet på varalista til Gran Frp og har sittet i kontrollutvalget. Nå har partifelle Ole Sverre Skamsar overtatt Smeruds rolle i kontrollutvalget, mens Smerud nå er blitt fast medlem i kommunestyret og formannskapet.