Her er noen kjøreregler:

  • Du har ikke lov å brenne bråte eller halm i nærheten av tett bebyggelse.
  • Du er selv ansvarlig for all brenning.
  • Du har ikke lov til å brenne bråte eller halm etter mørkets frembrudd.
  • Du har ikke lov til å brenne bråte eller halm på helg og helligdager. 

Fra 1. april til 15. mai: Brenning av halm og kvist i jordbruket

I perioden fra og med 1. april til og med 15. mai kan du som driver med jordbruk brenne halm og kvist fra rydding av åkerkanter og beiter. 
Husk at du kan kun brenne mandag til fredag og kun i tidsrommet 09.00-18.00.

Halmbrenning skal kun skje dersom det er forvarlig etter Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Gran kommune § 1, og etter du har gjort en konkret vurdering av bebyggelse og nivå av menneskelig aktivitet i området, områdets topografi, værforhold og halmens/kvistens tørrhetsgrad.

Følgende spesielle vilkår gjelder:

  • Halmbrenning skal begrenses til et minimum.
  • Den som brenner skal gjøre nødvendige sikringstiltak.
  • Halmen skal være spredt utover jordet. Oppsamlet halm regnes som produksjonsavfall og skal IKKE brennes.

Fra 15. april til 31. mai: Bråtebrenning

I perioden fra og med 15. april til og med 31. mai kan du som er innbygger i Gran kommune drive med bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk.

Avstanden mellom boligene i området må være større enn 100 meter. Denne begrensningen gjelder så lenge du ikke har avtalt noe annet med Lunner-Gran brann og redning. En slik avtale skal gjøres for hvert enkelt tilfelle.

Husk at du kan kun brenne mandag til fredag.

Åpen varme skal være slukket før mørkets frambrudd.