De til sammen 67 nye norske statsborgerne er fra 21 ulike land til sammen. De fleste av de 67 er fra Eritrea, Filippinene og Thailand.

Statsborgerseremonien ble holdt av fylkesmann i Innlandet, Knut Storberget. Dette var hans første statsborgerseremoni. I sin tale trakk han blant annet fram både rettighetene og pliktene som følger med å være statborger i et av verdens beste land. 

Statsborgere, ikke stasborgere

– Vi er ikke bare vår egen lykkes smed. Vi er avhengige av hverandre. Vi går ikke på stas for hverandre. Vi er statsborgere, ikke stasborgere, sa Storberget i talen sin. 
Han oppfordret videre til å engasjere seg i lokalsamfunnet, være med på dugnad på skolen og i idrettslaget, og ikke minst til å bruke stemmeretten.

Fylkesmannen avsluttet talen med å be de nye statsborgerne om å ta vare på opprinnelsen sin.

– Den er verdifull bagasje på livets veg. Vi trenger deg. Vi trenger din bakgrunn. Vi trenger din kultur. Vi trenger dine ideer, sa han.

To nye statsborgere i Gran

To av de 67 nye norske statsborgerne har bosted i Gran kommune.

Ordfører Willy Westhagen var derfor på plass under seremonien for å ta imot og gratulere de to: Rahel Nigussie Belew og Simon Michael Teklemichael.

 

Dette er kravet for å søke om norsk statsborgerskap

De fleste innvandrere som ønsker å bli norske statsborgere, må søke om dette. Kravet er at søkeren må

  • ha klarlagt sin identitet
  • være over tolv år
  • være, og ha til hensikt å forbli i Norge
  • ha eller fylle vilkårene for permanent oppholdstillatelse etter utlendingsloven
  • ha hatt opphold i landet i minst sju av de siste ti årene
  • fylle kravene til deltakelse i norskopplæring
  • ikke ha fått straff eller en annen reaksjon for et straffbart forhold, eller i så fall ha ventet til karenstiden er over
  • være løst fra annet stasborgerskap. Det kan i visse tilfeller gjøres unntak fra løsningskravet

Det gjøres unntak fra ett eller flere av hovedvilkårene for en rekke søkergrupper.