I disse dager sender vi ut faktura for kommunale avgifter for andre termin 2019. 

Denne fakturaen vil ha nytt utseende. Det innebærer at den ikke har girodelen nederst på arket, slik som den har hatt tidligere. Du vil likevel få all informasjonen du trenger.
Forfallsdato, bankkonto-nummer du skal betale til, KID-nummer og fakturabeløp er plassert oppe til høyre i fakturaen.

Bruker du brevgiro?

Du som bruker brevgiro skal legge hele fakturaen i brevgirokonvolutten sammen med følgeseddelen, siden de nye fakturaene ikke har egen girodel.

Husk å skrive navnet og kontonummeret ditt på fakturaen før du sender den.