Rutine for ekstern varsling gjelder for leverandører, brukere, innbyggere og andre. For ansatte gjelder egne rutiner for varsling.

I rutinen er det gitt mange eksempler på hva det kan varsles om, og hvordan du kan varsle, med brev eller på et elektronisk skjema.

Dokumenter i varslingssaker er underlagt samme lovverk for taushetsplikt og offentlighet som for andre dokumenter i kommunen. 

Rutine for ekstern varsling av kritikkverdige forhold

Elektronisk skjema for varsel om kritikkverdige forhold