Restriksjonene ble innført 8. april, på grunn av teleløsningen.

Aksellast er den massen som hviler på hver aksling på et kjøretøy. For å unngå skade på vegene er det satt en grense for hvor mye aksellast du kan kjøre med.

Fortsatt restriksjoner på noen veger

For noen kommunale veger gjelder aksellastrestriksjonenene fram til mandag 20. mai klokka 07.00. 

Her er en oversikt over disse vegene:

 • Rundenvegen
 • Kjølvegen fra Jølsen
 • Åsengvegen
 • Lindstadvegen
 • Vennolumsvegen
 • Flågenvegen
 • Granåsvegen
 • Gagnumsvegen
 • Flattumvegen
 • Kleiva
 • Vestlandsvegen
 • Sevalrudvegen
 • Myrsætervegen
 • Kvernhaugvegen