Pengene er gitt etter at UngHadeland har søkt stiftelsene om støtte til tre prosjekter med aktiviteter, arrangementer og tiltak for barn og unge på Hadeland.

De tre prosjektene er

  • AlleMed-fondet, som allerede er etablert for å motvirke utenforskap og bidra til inkludering og integrering
  • egen ungdomsbedrift i UngHadeland, planlagt oppstart er skolestart høsten 2019
  • etablering av spillhus, en sosial møteplass for gamere

For å kunne gjennomføre disse prosjektene, vil vi i nær framtid lyse ut en ny prosjektstilling med varighet i tre år. Følg med!

Ungdommer står ved crossbane.
UngHadeland.

Dette er UngHadeland

Ung Hadeland er en del av kulturtilbudet i Lunner og Gran kommuner. Siden oppstarten i 2013 har UngHadeland bidratt til fritidstilbud for barn og unge på Hadeland gjennom ulike aktiviteter og arrangementer. 

UngHadelands viktigste oppgave er å drive forebyggende og helsefremmende arbeid for og med barn og unge.