– Vi har opparbeidet gode rutiner i avdelingen, som bidrar til at vi greier å behandle saker raskere enn før. Også har vi dyktige fagfolk i avdelingen vår, forteller fagansvarlig Karoline Unnli Mathisen.

Hun legger til at det ikke har blitt færre saker å behandle, men at det er et stort trøkk med saker til avdelingen.

God veiledning gir bedre søknader

Karoline forteller videre at avdelingen satser på et godt veiledningstilbud til privatpersoner. Det fører til at byggesaksbehandlerne får inn færre mangelfulle søknader enn før. 

– Vi tilbyr veiledning til privatpersoner hver torsdag. I tillegg har vi i vår gjennomført to veiledningskvelder. Hvis søknadene vi får inn er komplette og uten mangler, slipper vi å bruke tid på å be om mer informasjon og prosessen går raskere, sier Karoline.

Hun legger til at avdelingen også har god dialog med de profesjonelle søkerne i bransjen. 

– I vår har vi også jobbet med klart språk for å gjøre tekstene våre bedre. Vi mener det er viktig å bruke tid på å gjøre språket vårt klarere, slik at flere forstår brevene de får fra oss i kommunen. Vi tror en gevinst av dette arbeidet, er frigjøring av tid til de viktigste oppgavene våre, forklarer Karoline.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i Gran kommune 1. kvartal 2019

  • Saker med tre ukers behandlingsfrist, med ansvar: 5,4 dager.
  • Saker med tolv ukers behandlingsfrist: 8,2 dager.
  • Saker med dispensasjon: 24,7 dager.
  • Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest: 4,9 dager.

Tallene er et gjennomsnitt av alle saker som er behandlet i første kvartal i 2019. Det betyr at noen saker har tatt kortere tid og noen har vært mer komplekse og tatt lengre tid.

Gjennomsnittlig behandlingstid i 2017:

  • Saker med tre ukers behandlingsfrist, med ansvar: 2,2 uker
  • Saker med tolv ukers behandlingsfrist: 5,4 uker
  • Saker med dispensasjon: 7 uker
  • Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest: 1,4 uker

Mer tid til andre viktige oppgaver

Når saksbehandlerne behandler søknader raskere, får de mer tid til å gjøre andre viktige oppgaver. Som tilsyn og ulovlighetsoppfølging.

– Vi får også dratt ut mer på befaringer og vi har mulighet til å være mer tilgjengelige for henvendelser. I tillegg blir det mer tid til kursing for å holde oss faglig oppdaterte. Det er viktig for at vi skal kunne videreføre den gode praksisen vi nå har, mener Karoline.