Særlig får prosjektleder Bjørg Lomsdalen Næss ros i artikkelen. 

«Næss' positive innstilling, smittende engasjement og teft for god kommunikasjon har kommet godt med i en tid hvor antall hjemmeboende eldre øker», skriver bladet. 

Her kan du lese hele artikkelen!

Fikk penger fra «Det store brannløftet»

Gjensidigestiftelsen satte i gang «Det store brannløftet» i 2016, en gave på 350 millioner kroner som skal bidra til å styrke brannvesenet. Dette skal skje gjennom fire satsingsområder:

  • materiell
  • brannforebyggende tiltak
  • kompetanseheving
  • forskning og utvikling

Lunner-Gran brann og redning søkte prosjektet om penger til forebyggende arbeid. Det resulterte i prosjektet «Et trygt hjem for alle», hvor Bjørg ble ansatt som prosjektleder.

Her har hun ansvaret for å øke innbyggernes bevissthet rundt brannsikkerhet, drive opplæring og jobbe for et bedre tverrfaglig samarbeid. 

Kartlegging og system

Sammen med kolleger i brannvesenet, har Bjørg vært med å kartlegge behovene blant innbyggerne i Lunner og Gran. Deretter har hun jobbet med å sette det forebyggende arbeidet inn i system.

– Forebyggende tiltak må tilpasses beboeren mest mulig, og endringer i behovet må fanges opp. Derfor lagde vi kartleggingskjemaet «Sikkerhetssjekken» for hjemmearbeidere, forteller Bjørg til Brann & Sikkerhet.

Et godt samarbeid med hjemmetjenesten

Bjørg er ikke sen om å rose hjemmetjenesten og det gode samarbeidet som er mellom hjemmetjeneste og brannvesen. 

Dame foran nødetatsbygget i Gran.«Sikkerhetssjekken» og opplæring for alle ansatte i hjemmetjenesten har økt bevisstheten rundt brannsikkerhet. Samtidig har det blitt flere bekymringsmeldinger. Det gjør at brannvesenet er i bedre stand til å se behov og få en oversikt over risikobildet for hver beboer eller familie.

– Godt samarbeid og god kommunikasjon både tverrfaglig innad i kommunene, og med pårørende, er helt avgjørende for å lykkes. Jeg får ikke fullrost samarbeidet med hjemmetjenesten, og kolleger i brannvesenet. Det er en kjempegjeng og dette arbeidet vi gjør sammen er både inspirerende, meningsfullt og moro, sier Bjørg.

Fortsatt en jobb å gjøre

Bjørg er tydelig på at det fortsatt er en jobb å gjøre for bedre brannsikkerheten i de to kommunene. 

– Noe av det første vi må jobbe for, er at flere innbyggere får på plass komfyrvakter. Vi må også sørge for at alle som trenger trygghetsalarm, får på plass dette. Det er bare tilfeldig at vi ikke har hatt flere dødsbranner, for vi opplever at mange innbyggere i Gran og Lunner mangler både røykvarslere, komfyrvakt og slokkeutstyr som fungerer, sier Bjørg.