Her finner du kontaktinformasjonen du trenger om det oppstår en situasjon

Vakttelefon  Gran - sau
90 54 10 91

Felles vakttelefon for beitelagene i Lunner og Jevnaker – sau og storfe
40 60 55 55 - Bjørn Halvorsen 

Beitelag og kontaktinformasjon til ledere:

Gran Saubeitelag
Øystein Stensæter, Granavollen 41, 2750 Gran
oystein@korshagan.no

Lunner og Jevnaker Saubeitelag
Hans Kristian Skau, Myllavegen 136, 2742 Grua
hkskau@gmail.com

Gran Beitelag (for storfe)
Ole Molden, Moldengutua 30, 2750 Gran
992 56 266

Lunner Beitelag (for storfe)
Eirik Foss Almqvist, Hyttabakken 45, 2740 Roa
Eirik.fa91@hotmail.com

Nordmarka Beitelag (for storfe)
Trond Henriksen, Storetjernsveien 179, 3520 Jevnaker
970 89 684,