Denne vinteren er det mange smittsomme sykdommer i omløp, og nå har dette også truffet barnehagene i Gran. De siste ukene har det vært svært mange syke barn og ansatte i barnehagene. Flere barnehager har måtte redusere åpningstidene, eller vurderer å redusere fordi det er utfordrende å få på plass nok ansatte. 

Når kan barnet gå tilbake i barnehage?

Barnet skal holdes hjemme fra barnehagen i 48 timer etter at oppkast og diare har gitt seg. Vi anbefaler også at du holder barnet hjemme i 24 timer etter at det er feberfritt.

Håndhygiene er viktig. Husk god håndvask med såpe og vann!