Hopp til hovedinnholdet på siden

Åpningstider

Normal åpningstid for skolefritidsordningen (SFO) er klokka 07.00 til 16.30, inkludert skoledagen.

SFO kan tilbys hele året, men holder uansett stengt:

  • i skolens juleferie
  • i påskeferien
  • hele juli
  • alle helligdager som faller på arbeidsdager
  • uka før skolestart i august

SFO følger ordinær skolerute når det gjelder fridager for øvrig.

Ferietilbud

SFO har eget tilbud i feriene i følgende perioder:

  • fra 1. august til uka før skolestart (hele uker, mandag-fredag)
  • høstferien
  • vinterferien
  • fra skoleslutt og ut juni måned (hele uker, mandag-fredag)

For at vi skal ha et SFO-tilbud i ferier må det være minst tolv barn påmeldt per dag. Du melder barnet på ferie-SFO med eget søknadsskjema. Du finner mer informasjon om ferie-SFO her.

07.00 - 16.30 (inkludert skoledagen)
mandag–fredag

Heidi Alfstad

konsulent, skole
heidi.alfstad@gran.kommune.no
Tlf: 90 74 60 39

Hilde Laderud

enhetsleder skole
hilde.laderud@gran.kommune.no
90 78 40 63