I løpet av våren skal alle elever i barne- og ungdomsskolen i Gran kommune få reise på en tur. Hvor turen skal gå og hva den skal inneholde er foreløpig ikke helt klart. Det skal være en dag med både faglig, kulturelt og sosialt innhold. Noe å glede seg til.

– Etter nesten to år med pandemi er det hyggelig at vi i Sparebankstiftelsen kan gi barn og ungdom i kommunen vår noe å glede seg over, sier daglig leder i stiftelsen, Jørn Prestkvern.

– Dette blir fint å fortelle videre til resten av skolen, forteller Magnhild Hermansen Simensen. Hun går i 7. klasse på Trintom skole og er elevrådsleder der. 

Hun tror skolelevene trenger noe å se fram til, etter en periode med mange strenge regler.

– Nå har vi vært på gult nivå og det er litt tøft. Da får for eksempel vi i sjuende klasse ikke være sammen med fadderbarna våre, forklarer elevrådslederen.

Gave fra Sparebankstiftelsen Gran til skolene i Gran

Sparebankstiftelsen Gran gir skoletur i gave til alle grunnskole-elevene i kommunen. Det er både elever, skoleansatte og foreldre glade for. På bildet: Magnhild Hermansen Simensen fra 7. trinn på Trintom skole og Jørn Prestkvern i Sparebankstiftelsen, Bak fra venstre: Elisabeth Oulie Bjølverud (fra FAU), skoleleder Hilde Laderud og rektor Kari Øgar Rastad.Kred.: Kine Vik-Erstad/Gran kommune© Gran kommuneFoto: Kine Therese Vik-Erstad / Gran kommune

Initiativ fra foreldre

Prestkvern opplyser at Sparebankstiftelsen normalt ikke gir penger til klasseturer. Da det dukket opp en søknad om penger til skoletur fra foreldre ved Trintom skole, ble denne derfor avvist i første omgang. Men ideen ble tatt med videre internt i stiftelsen.

– Styret vårt var helt enige om at vi ønsket å gjøre noe ekstra for elevene i barneskolene våre. Når vi gir, gir vi ikke til enkeltskoler. Vi gir til alle, forklarer Prestkvern.

Resultatet er én million kroner til skoletur for kommunens om lag 1500 elever i grunnskolen. 

– Det er flott at Sparebankstiftelsen kan tenke kreativt og større om ideene de får inn. Dette er en gave som kommer på et godt tidspunkt, sier FAU-representant Elisabeth Oulie Bjølverud.

Planlegger turen

Enhetsleder for skole i Gran kommune, Hilde Laderud, sier hun er veldig glad og takknemlig for gaven fra Sparebankstiftelsen. 

– Vi har allerede begynt å planlegge turen og har god dialog med stiftelsen om innholdet. Det er flott med slike bidrag og vi som jobber med skolene i Gran er glade for å bli involvert. Jeg er sikker på at dette blir en opplevelse for elevene våre, hvor de både skal lære noe og ha det gøy.

Det er blitt en annerledes avslutning for skolene før jul, med strenge smittevernregler og hjemmeskole med digital undervisning de siste dagene. Nå får alle elevene nå noe å glede seg til.