Anne Marte Knotterud Hoff ble i februar pensjonert fra jobben som tjenesteleder for avdelingen Markatun lll, ved Marka helse- og omsorgssenter.

Siden nyttår har vi i Gran kommune vaksinert innbyggere mot koronavirus og det har vært behov for ekstra personell til dette arbeidet. Derfor bestemte Anne Marte seg for å hjelpe til - både med koronavaksinering og som sykepleier ved sin tidligere arbeidsplass.

Koronavaksinering mars 2021

Denne gjengen bidrar i arbeidet med koronavaksinering: May-Helen Eriksrud (fra venstre), Elsa Kjos, Jolanta Kuzminiene, Inger Helene Falck og Anne Marte Knotterud Hoff.Kred.: Kine Vik-Erstad/Gran kommune© Gran kommuneFoto: Kine Therese Vik-Erstad / Gran kommune

Ansatt i Gran siden 1985

Anne Marte startet å jobbe i Gran allerede i 1985, som fersk sykepleier i hjemmesykepleien. Seinere tok hun videreutdanning i eldreomsorg og gikk over i jobb som assisterende soneleder på Skjervum helse- og omsorgssenter, før hun ble soneleder i 1998. I 2003 ble hun virksomhetsleder for Brandbu distrikt. Da Markatun lll åpnet i 2004, startet hun i jobben som tjenesteleder for avdelingen. 

– Gran kommune har gitt meg mange jobbmuligheter og utfordringer. Derfor har det ikke vært aktuelt å søke jobb utenfor kommunen, forteller Anne Marte.

Hun legger til at hun synes det har vært spennende å ha fagansvar for helsefaglærlinger gjennom 18 år. 

Ledere i Gran kommune

Portrettbilder av ledere i Gran kommuneKred.: Gran kommune© Gran kommuneFoto: Kine Therese Vik-Erstad / Gran kommune

Har vært med hele veien for Markatun lll

Markatun III er Gran kommunes tilbud til personer som har en demenssykdom og/eller stort behov for skjerming og tilrettelegging.

Anne Marte har vært med helt fra planleggingen av avdelingen tidlig på 2000-tallet.

– Avdelingen er bygget bevisst slik at når en pasient kommer ut fra rommet sitt, vil han eller hun bli sett av personalet umiddelbart. At kjent personale raskt kan tre støttende til ved forvirring, angst og uro gir trygghet.

Når det blir mer fritid

Når Anne Marte har fri - og etter hvert kan nyte pensjonisttilværelsen, blir det trolig mer tid med familien. 

– Vi er så heldige å ha fem barnebarn, fra 2 til 14 år. Vi liker å være ute og gå turer i fjell og fin natur. Hjemme har vi god utsikt til både Brandbukampen, Rånåsen og Sølvsberget - så det er lett å finne et sted å gå på tur til.